!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar

På denna sida kan du läsa pågående och planerade projekt som ska genomföras i föreningen.

Ventilationsproblem i 15 (2018-04-23)

Vid kl. 21:00 anmäldes problem med ventilationen i port 15. Vid kl. 23:30 kunde styrelsen och Akin fortfarande inte lösa problemet. Felsökning kommer fortsätta 24/4.
Styrelsen tror att problemet kommer att vara löst kvällen 24/4 vid 18:00.

El-problem (2018-02-03)

En säkring har gått, som påverkar gemensamma utrymmen, ventilation och varmvatten. Denna säkring får bara bytas av en elektriker. Akin jobbar på att lösa problemet. Uppdaterat kl. 10:05.

El-problem i 11 & 13 (2017-12-19)

En säkring har gått, som påverkar trapphus och hiss i port 11 och 13, tvättstugan och även andra gemensamma utrymmen. Denna säkring får bara bytas av en elektriker. Då inga lägenheter påverkas anses inte läget vara akut och en elektriker är inbokad imorgon, 2017-12-20, kl. 10:00 för att lösa problemet.

Stopp i avloppen (2017-12-02)

I port 15 har det rapporterats in stopp i avloppen bara några dagar efter att stammarna vart spolade. Det är viktigt att informera styrelsen om sådanna problem även ifall du själv kunde lösa situationen.

Du kan enkelt registrera ett eget ärende under Ärendehantering.

Stamspolning (2017-11-02)

Styrelsen har beställt en spolning av stammarna. Det är i underhållande syfte. Glöm inte att fästa nykel i TUB:en ifall du inte är hemma.

Port 9 Måndag 27:e november Lägenheterna
Port 11 & 13 Tisdag 28:e november Lägenheterna
Port 15 Onsdag 29:e november Lägenheterna

Fredagen den 24:e kommer spolning ske i gemensamma utrymmen, källare och lokaler. Se aviseringsbladet för mer information.

 

Töm cykelförrådet 11 nov (2017-10-29)

11 november planerar styrelsen att ställa in nya cykelställ i cykelförråden som tillhör port 13 och 15. Arbetet kommer att pågå från 09:00-11:00. Därför ber vi dig som cyklar, barncyklar, sparkcyklar, trehjulingar, barnkärror eller annat i dessa förråden att plocka bort dem senast 11 nov kl. 08:30.
Lappar med information kommer att sättas upp på dessa cykelförråd.

 

Dålig ventilation (2017-10-25)

Trots att nya ventilations-batterier och fläktar har installerats så är ventilationen mycket dålig i samtliga fastigheter.
I port 9, 11 och 13 så är luftflödet mycket lågt, och i port 15 så är det inte igångsatt än.
Styrelsen är på installatörerna för att få igång ventilationen snarast möjligt. Målet är att få igång ventilationen i samtliga portar senast 2017-10-27.

 

Byte av Fläktar och Fläktbatterier (2017-09-30)

I sammanhanget med uppgraderingen av vårt värmesystem kommer Värmex och VTS Installation att byta ut fläktar och fläktbatterier i våra fastigheter.
OBS! Inget arbete kommer att ske i lägenheterna.
Planerade hålltider:

Port 9 Vecka 40 (2/10 - 6/10) Plan 8
Port 11 (+13) Vecka 41 (9/10 - 13/10) Plan 4
Port 15 Vecka 42 (16/10 - 20/10) Plan 8

Arbetspass: kl. 07:00 – 15:30

Hur påverkas medlemmarna:

  • Ventilationen, inklusive köksfläkt, kommer vara helt avstängd under byggtiden i respektive port. Öppnar gärna balkondörren eller fönster när du lagar mat.
  • Hissen i respektive port kommer vara upptagna vissa stunder om dagen när fläktdelar och annat material behöver transporteras.
  • Bitvis uppstår högre byggljud i sammanhang med vissa arbetsmoment.
  • Föreningslokalen är uppbokat alla veckodagar mellan kl. 07:00 – 16:00 under vecka 40-42. Det blir uppehållsplats åt installatörerna.

Undrar ni något mer? Hör gärna av er till styrelsen:
Nikola 070-576 38 44 eller Marcus 070-680 45 62

 

Stamspolning (2017-09-11)

Styrelsen har beställt en spolning av stammarna. Det är i underhållande syfte och kommer preliminärt att ske 24:e, 27:e-29:e november. Mer information kommer avviseras i trapphusen och på hemsidan i början av november. Är du bortrest dessa datum är det viktigt att fästa nyckel i tuben.

 

Ventilationsarbete (2017-06-01)

Våra fastigheters ventilations-batterier och fläktar kommer att förnyas. Värmex kommer i samband med detta blåsa rent ventilerna som sitter ovanför våra fönster i samtliga lägenheter. För att arbetet ska kunna fortgå under planerad tid är det viktigt att du fäster en nyckel i tuben ifall du är bortrest under vecka 32-34.
Planerad arbetstid 7:e - 27:e augusti.
Värmex har meddelat att leverantören är sen med beställda varor och en försening i arbetsstarten kan ske. De ska återkomma snarast med en uppdaterad tidsplan (uppdaterat 2017-08-02 kl. 14:18).

 

Varmvatten tar tid (2017-07-13)

Igår, 2017-07-12, informerades styrelsen om att varmvattnet inte blir varmt så snabbt. Man behöver spola i några minuter innan det blir varmt.
Även fastighetsskötaren har hört det från medlemmarna. Hittills har vi hört felet från boende på nr 13 och 15.
Imorgon 2017-07-14 kommer ett företag som ska kolla till problematiken och se hur vi ska lösa det.
Pumpen på VVS ledningen är startad igen (uppdaterat 2017-07-14 kl. 10:40).

 

Garage-städning (2017-06-01)

Träpatronens samfällighet har beställt en garage-städning. De medlemmar som har en garageplats ombes att håll sin ruta fri från bil, extra däck, tak-box och eventuellt annat som kan vara i vägen för sopning och spolning.
Städningen startar 19 juni kl. 07:30
Städningen slutar 20 juni kl. 20:00

 

Golvvård i trapphusen (2017-04-19)

Styrelsen har beslutat om golvvård i våra trapphus, vilket kommer att ske under de två första veckorna i maj.

Två typer av golvvård är beställd. De är twisterbehandling, vilket innebär grovrengöring av golvklinker och trappor samt polishbehandling av mattorna på våningsplanen.

För bästa resultat av polishbehandlingen är det är viktigt att försöka undvika att kliva på polishen innan den har torkat. Torktid ca 20 min. Använd hissarna i så stor utsträckning som möjligt.

Följande dagar gäller:

Port 9 och 11

3 maj – twisterbehandling.

9 maj- polishbehandling av mattor på våningsplanen. 

Port 13 och 15

4 maj- twisterbehandling.

10 maj- polishbehandling av mattor på våningsplanen.

 

Grus-sopning (2017-03-19)

Styrelsen har beställt grus-sopning innan Trädgårdsdagen 2017-04-23.

 

Säkerhetsdörrar (2017-03-19)

Medlemmarna fick ett bra pris på 12.500kr/dörr från ProDoor, när det blev 10 medlemmar som gemensamt visade intresse för att lägga beställningar.

 

Ny städfirma (2017-03-19)

Styrelsen har upphandlat ett nytt avtal för städningen av trapphusen och tvättstugorna. Det kommer att träda i kraft 2017-05-01. Den 3/5 till 4/5 så kommer de att genomföra en "nollställning", vilket innebär att allt putsas och skuras för att det ska synas vad som är rent.

 

Skadedjur i föreningen (2016-12-19)

Styrelsen vill informera medlemmarna om två skadedjur som har setts i föreningen. Den ena är råttor. Idag kommer det fyllas på med råttgift (giftig råttmat) i en låda på baksidan om port 13, där råttorna har setts. Ifall någon ser råttor eller tecken på råttor ber vi er kontakta oss i styrelsen.
Den andra är silverfiskar som har setts i tvättstugorna. Idag placeras klister lådor ut i tvättstugorna som en första insats mot silverfiskarna.

 

Planerad takspolning (2016-05-19)

Styrelsen planerar att spola taken. Arbetet planeras utföras under mitten av juni. Mer information kommer då arbetet är beställt och klart.

 

Förskolan Sjöboden renoveras (2016-05-19)

Förskolan Sjöboden kommer att renoveras under fem veckor i sommar. Arbetet startar v27 och pågår t.o.m v32. Två containrar kommer att placeras ut under den tiden. En på förskolans gården och en utanför Selmedalsringen 15.

 

Föreningsstämma 2016

Ladda ner dokumentation för stämman - Föreningsstämma2016-dokumentation.

 

Byte av värmesystem 2015-09-07

Detta arbete kommer att pågå 31 aug - 6 nov 2015. Information finns i P.O. Eriksson Rör AB info blad 1

Inventering av ventilerna 2015-09-22

Inventering av ventilerna kommer att genomföras onsdagen 23 sep. För att genomföra inventeringen önskas tillträde till samtliga lägenheter. Om ni inte är hemma kan ni hänga nyckeln i er tub på ytterdörren. Mer info finns i 2015-09-22 Inventering av ventilerna info

Info om arbetet med värmesystemet 2015-12-17

Det som kvarstår är

  • Temperaturkontroll av värmesystemet och montering av termostater på radiatorerna kommer att utföras under januari (förutsett att utetemperaturen är under +5 grader).
  • Injustering av ventilationen kommer att utföras, så snart de brister i ventilationssystemet som upptäcktes under inventeringen, har åtgärdats.

Mer info finns i 2015-12-17 Info om arbetet med värmesystemet

Uppdaterad 2018-04-24 av elikoj