!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Normal felanmälan

Frågor som inte är av direkt akut karaktär tas per telefon med styrelsen tisdagar och torsdagar kl 18:30-21:00.

I första hand skriv på listorna som finns på anslagstavlorna i respektive port eller kontakta ditt portombud, namn och telefonnummer finns längre ner på sidan.

I andra hand kontakta fastighetsskötaren, telefonnummer står på sidan Fastighetsskötare.

I tredje hand kontakta någon styrelsemedlem, telefonnummer står på sidan Styrelsen.

Om hantverkare behöver tillkallas skall fastighetsskötaren eller styrelsemedlem godkänna det.

 

Akut felanmälan

Till Akuta fel hör de skador som orsakar följdskador om det inte åtgärdas direkt, t ex vattenskador, ska hanteras enligt följande:

 1. Ring till fastighetsskötaren eller någon styrelsemedlem.
 2. Om ni inte når någon av dessa och felet är akut och allvarligt ring:
  Vardagar kl. 8-16. Ring Termorör Stockholm AB, tel 08-518 190 10
  Övrig tid. Ring Rörjouren AB, tel 08-449 06 00
 3. Meddela även portombud eller fastighetsskötaren snarast.

Fel på hissen

 • I första hand kontakta fastighetsskötaren eller portombudet. 
 • Vid allvarliga fel ring:
  Mankan Hiss AB 0200-22 00 95

Portombud

 

Port   Namn Tel
9   Hans Ekström 076-888 26 36
11   Hans Eklöf 08-645 83 83
13   Petter Nilsson 070-287 21 31
15    Paul Eriksson 073-390 04 31

Dokument

2018-06-03 Info - Felanmälan.pdf 2018-06-21

Uppdaterad 2018-06-21 av elikoj